4. sınıflar, Sosyal Bilgiler dersinin “Bilim, Teknoloji ve Toplum” ünitesi kapsamında teknolojik ürünlerin geçmişten bugüne gelişimini gözlemlemek için 26 Şubat Salı günü Delta Teknoloji Müzesine geziye gittiler. Gezi öncesi Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde yer verilen “Bilişim Teknolojileri” teması kazanımları ile teknolojinin doğru ve güvenli kullanımına yönelik öneriler geliştirdiler. Öğrencilerimiz, derslerinde edindikleri bilgiler ve gezide yaptıkları gözlemler ile ”Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” dersinde broşür hazırladılar.