Columbia Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden iki uzman, Faith Little ve Brian Veprek 17 Nisan günü akademik kadromuz için “Eleştirel Düşünce” konusunda seminer düzenledi. Seminerde, Columbia Üniversitesi Eğitim Merkezi’nin global normlarda oluşturduğu öğrencilerde yetenek geliştirme sistemi ve uygulamaları üzerinde duruldu.