5. Sınıf öğrencilerimiz Emir T. ve Alp Efe G., 4 Mayıs günü Özel Fenerbahçe Koleji’nde düzenlenen ve 300’den fazla projenin ön elemesi sonucu seçilen 46 projeden biri olmaya hak kazanarak Prof. Dr. Gazi Yaşargil 3.Ulusal-Uluslararası Fen Bilimleri proje yarışmasında okulumuzu temsil etmişlerdir.

Öğrencilerimizin “Haydi Araçlarımız Güneşlensin” isimli projesi Boğaziçi, Marmara, İstanbul Teknik, İstanbul, Koç ve Acıbadem üniversitelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji, Çevre Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisliği bölümlerinden 4 Prof., 2 Doç., ve 6 Dr.’dan oluşan 12 kişilik jüri tarafından değerlendirilmiş ve 5 ve 8. sınıflar arasında ikincilik ödülünü kazanmıştır.