İlkokuldaki bütün seviyeler için 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda atölye çalışmaları düzenlendi.

Tohum Otizm Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) iş birliğiyle yürütülen ‘Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte Projesi’ kapsamında oluşturulan ders modüllerinden ve SEÇBİR’in yürüttüğü Eğitim Ortamında Engelli Ayrımcılığı ile Mücadele Etmek projesinin çıktısı olan Engellilik ve Ayrımcılık: Eğitimciler için Temel Metinler ve Örnek Dersler çalışmalarından yararlanarak düzenlenen atölye çalışmaları boyunca proje yürütücüleri, kapsayıcı bir eğitim ortamının sağlanması için farklılıkların hak temelli bir yaklaşımla ele alınması ve öğrenciler arasında “herkes farklı, herkes eşit” anlayışının yaygınlaşması gerektiğinin altını çizidi. Öğrencilerin, farklı özelliklere ve ilgi alanlarına sahip çocukların tümünün haklardan yararlanmada eşit olduğunu öğrenmelerinde çocuk haklarına dair bilgi ve farkındalıklarının erken yaşlarda artırılmasının önemini vurgulayan atölye çalışmalarında, engelliliğe yönelik olumsuz algı ve tutumların ve eğitim ortamında engelliliğe dayalı ayrımcılığın tartışılması ve toplumsal dönüşüm için sorumluluk bilinci kazanmaları hedeflendi.