Okulöncesi Öğretmenlerimiz 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Okulöncesi programına dahil olacak ”MATHAZONE” – Sağlam Temelli Metematik Becerileri Eğitimi için çalışmalar gerçekleştirdiler. Program Türkçe ve İngilizce olarak paralel ilerleyecek ve disiplinler arası bir müfredattan oluşan ve sistematik bir altyapı içerisinde öğrencilerimize gerçek hayatın içinde somutlaştırma becerilerini kazandıracak.