Hisar Okulları akademik ve idari kadroları kendi profesyonel gelişim süreçlerinin yönetimini üstlenerek 2019-2020 Akademik Yılı başında Profesyonel Gelişim Komitesini oluşturdu. İlk komite toplantısı, farklı akademik ve idari bölümlerden temsilcilerin katılımıyla 3 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşti. Komite, okulumuzun tüm çalışanları için mesleki gelişime katkı sağlayacak, akademik, bilimsel, idari ve teknik bilgi, beceri, uzmanlık ve yetkinlik geliştirmeye yönelik profesyonel gelişim stratejileri, öncelikleri ve programlarına dair gerekli sistem ve çözüm önerileri geliştirmek üzere çalışmalar gerçekleştirecek.