Hisar Okulları Writing Center 2019-2020 Akademik Yılı başında, okulumuzun akademik misyonu ve hedefleri doğrultusunda, Hisar öğrencilerinin sorgulamaya dayalı öğrenme, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini desteklemek amacıyla okulumuzun genç yazarlarıyla buluşmaya başlamıştır. Writing Center’ın odak noktasında öğrencilerimizin yazılarını kontrol etmek değil, yazma yeteneklerini tanımlamak ve onurlandırmak, yazma aşamalarını, stillerini ve dilbilgisi kavramlarını öğretmek, yazı hatalarını bulma ve düzeltme üzerine stratejiler göstermek, yazma eyleminin her alanında mentorluk dersleri vermek ve öğrencilerin iyi yazarlar olarak yetişebilmeleri için gerekli güveni kazanmalarını sağlamak yer alacaktır.

Writing Center, okul genelinde müfredattaki yazma kalitesini güçlendirmek amacıyla, tüm disiplinlerdeki bölümlerle işbirliği ve uyum içinde çalışacak, öğretmenlerimiz için gerekli desteği sağlayacaktır. Tüm çalışmalar, Writing Center Koordinatörü Jeffrey Gibbs ve yardımcısı Stephen Freer liderliğinde, ancak tüm öğretmenlerimizin katılım ve katkılarıyla sürdürülecektir.