Hayvanları Koruma Günü nedeni ile bugünün amacı ve önemi ile ilgili olarak İlkokulda her sınıf düzeyinde çalışmalar yapıldı. Öğrencilerimiz Dünyadaki tüm canlıların birbirine bağlı bir yaşam zincirinin halkaları olduğunu, zincirin bir parçasındaki yok olmanın tüm Dünyayı derinden etkileyeceğini tartıştılar. Dünyamızda yaşayan hayvanların sayısının gittikçe azalıp nesillerinin tükenmekte olduğunu nedenleriyle öğrendiler. Hayvanları koruyabilmek için hepimizin yapabilecekleri olduğunu sınıfça araştırarak bu konuda kendi çevrelerinden başlayarak görev almaları gerektiği düşüncesinde fikir oluşturdular. Öğrencilerimiz ayrıca okulumuzdaki tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanların dikkatlerini hayvan haklarına çekebilmek için panolar oluşturdular. Ortaokul Hayvan Haklı Kulübümüz ise Ortaokul binası sütunlarına astıkları posterler sayesinde konuyla ilgili farkındalık yaratmayı amaçladılar.