Hisar Okulları olarak Apple Onaylı Seçkin Okul statüsünü, 2019-2022 dönemi için ikinci kez aldığımızı sizlere duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bildiğiniz gibi okulumuz bu statüyü 2016 yılında ilk kez Türkiye’ye kazandırmıştı.

Apple tarafından, örnek öğrenme ortamları yaratma vizyonuna sahip okullara verilmekte olan bu takdir aynı zamanda öğrenme süreçleri, öğrenme ortamları ve yaşam alanlarına sürekli yenilikler getirerek gelişme gösterdiğimizin de işaretidir. Okulumuzun yenilikçi, esnek ve etkin öğrenme ortamları, kullanılan yöntem ve araçlar öğrencilerimizin öğrenme motivasyonunu arttırmakta ve somut akademik başarıları ile de kendini kanıtlamaktadır.

Vizyoner bakış açıları ile bu başarının kazanılmasında öncülük eden başta Okul Yönetimimiz ve Bilgi İşlem Bölümümüze, bu alanda da yenilikçi yaklaşımı benimseyerek uygulayan tüm öğretmenlerimize ve sağladığımız eğitim-öğretim imkanlarından yararlanarak kendilerini geliştirmek üzere çalışan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.