Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Erktin başkanlığında çalışmalarını yürüten Eğitim Politikaları Danışma Komitesi, Aralık 2018-Temmuz 2019 Dönemine ait Çalışma Raporunu yayınladı. Raporda, makro düzeyde eğitim politikalarının okul ve öğrenme ortamlarına yansıması ve Hisar’da yürütülen çalışmaların eğitim politikaları açısından değerlendirilmesine ilişkin eylem araştırmaları özetlenmekte. Ayrıca İlkokul Müdürümüz Meral Olcay, İlkokul Müdür Yardımcılarımız Hüseyin Çelebi ve Yıldız Ayyıldız tarafından yürütülen “İngilizce Yazma Becerisine Yönelik Kullanılan Süreç Temelli Yazma Modelinin İlkokul Türkçe Yazma Programında Uygulanmasının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi” konulu araştırma bulguları ele alınmakta.

Komite 2019-2020 Akademik Yılında da başarılı çalışmalarına devam etmektedir.