Bir grup Lise öğrencimiz ve öğretmenlerimiz geçtiğimiz hafta Pera Müzesinde 7. Kıta Bienali’nin bir parçası olan, Meşher’de dergilenen Çağdaş Seramik Sanatının en iyi örneklerini ve Arter’deki koleksiyon ve koleksiyon dışı sergileri ziyaret ettiler. Öğrencilerimiz içinde yaşadığımız çağı sanat aracılığıyla anlamaya ve anlamlandırmaya çalıştılar. Hisar Okulları olarak öğrencilerimizin güncel sanatı takip etmelerini ve bu süreçte sanat sevgisi kazanmalarını önemsiyoruz. Sene içerisinde öğrenci, öğretmen topluluklarından oluşan sanat geziler ve sohbetleri düzenlemeye devam edeceğiz.