Okul Meclisi, öğrencilere demokratik sistemin işleyişini öğretmek ve yaşatmak amacıyla oluşturulmuştur. Demokratik sürecin gereği olan tüm adımlardan geçilerek gerçekleştirilen Okul Meclisi seçimleri, öğrencilerin daha küçük yaştan başlayarak sorumluluk almaları, kendilerini temsil edecek en uygun adayı seçmeleri konusunda beceriler kazanmalarına yardımcı olur. Okul Meclisi organizasyonuyla öğrenciler, okul yönetimine destek verirken önemli bir kazanım olarak katılımcı demokrasi kültürünü de yaşayarak özümserler. Demokratik okulların başlıca özelliği olan çocuk katılımı; çocukların görüşlerini özgürce ifade etmeleri, bu görüşlerin ciddiye alınması ve çocukların kendilerini ilgilendiren karar süreçlerinde etkin rol almalarıdır. Bu bağlamda okulumuzda, Okul Meclisi ve Öğrenci Birliği Başkanlığı her yıl yapılan seçimlerle belirlenmektedir. Yaptığımız seçim çalışmalarıyla öğrencilerin; seçme ve seçilme hakkının önemini kavramaları, meclis sisteminin her görüşün temsiliyetini ifade eden bir uygulama olduğunu fark etmeleri, farklı düşüncedeki bireylerin barış dolu demokratik bir ortamda bir arada yaşaması için gerekli olan düşünce özgürlüğünün önemli bir değer olduğunu kavramaları hedeflenmektedir.

Bu ilkelerle yürüttüğümüz İlkokul Öğrenci Birliğini oluşturma sürecimiz 30 Eylül-4 Ekim haftasında sınıf temsilcilerimizin seçilmesiyle başladı. Sınıf temsilcilerimiz 7-11 Ekim haftasındaki tarihlerde toplanarak paylaşım yaptılar ve grupları oluşturdular. Sınıf temsilcilerinin oluşturduğu Pro Hisar, Muhteşem Hisar, Demokratik Hisar, Yıldız Hisar ve Adil Hisar grupları; 14-21 Ekim tarihleri arasında propaganda çalışmalarını Okul Meclisi Yönergesi çerçevesinde yürüttüler. 24 Ekim 2019 Perşembe günü Öğrenci Birliği Başkanlığı için tüm ilkokul öğrencileri oy kullandı. Seçimlerin düzenli yürümesi için tüm öğrenci gruplarımız görev aldılar. Sayımlar öğrenci birliği rehber öğretmeni Büşra Gürtürk gözetiminde öğrenciler tarafından yapıldı. Muhteşem Hisar grubu en yüksek oyu alarak okul meclisinin yönetim görevine seçildiler.

Öğrenci Birliğimizin; bütün öğrencilerin haklarını koruyan ve savunan, demokratik ilkeler ile barış dolu çalışmalar yürüteceklerine inanıyoruz.


İLKOKUL OKUL MECLİSİ

Hisar Okulları Özel Hisar İlkokulu Öğrenci Birliği

Öğrenci Birliği Başkanları Kaan Tabağ- Selin Kosif

Yazmanlar Rüzgar Gönültaş, Zeynep Beceni, Ayşe Naz Gözalan

Saymanlar Akel Sezer, Aren Tun, Selim Uyanık