WWF (World Wildlife Fund for Nature-Dünya Doğayı Koruma Vakfı) Kulübü öğrencilerimizin Lisemizdeki plastik tüketimi ile ilgili yürüttükleri anketin sonuçlarına göre ankete katılanların %88,3’ünün plastik tüketiminden rahatsız olduğu görüldü. Kulüp öğrencilerimiz 5 gün boyunca Lisede çöplerden plastik bardakları topladılar ve plastik tüketimimizi Lise lobiye yerleştirdikleri ağın içinde sergilemeye başladılar.

Öğrencilerimizin bu konudaki duyarlılıklarını dikkate alarak ve doğaya bırakılan plastik maddelerin yarattığı çevresel sorunları gözeterek, okulumuzdaki plastik bardakları kaldırıyor ve matara kullanımına geçiyoruz. Ekosistemi koruma konusunda öğrencilerimizin liderliğinde başlattığımız daha az plastik atık hedefini, okul çalışanları ve öğretmenler olarak destekliyoruz.