İlkokul ve Ortaokul-Lise kütüphanelerimizde yeni temalarda mekansal tasarım çalışmaları yapıldı. Ayrıca kütüphanemizin abonelik sağladığı online kaynaklardan biri olan Britannica School hakkında tüm 5. Sınıflara bu kaynağa nasıl ulaşabilecekleri ve nasıl daha etkili ve verimli bir şekilde kullanabileceklerine yönelik atölyeler düzenlendi.