Okulöncesi 4-5 yaş öğrencilerimiz “Yeni Yıl” konusuna bağlı olarak gittikleri matbaa gezisinde farklı baskı araç ve gereçlerini inceleme şansı yakaladılar. Matbaadaki basım aşamalarının neler olduğunu keşfederlerken kendi resimlerinin olduğu yeni yıl kartlarını gördüklerinde oldukça mutlu oldular.