Columbia Üniversitesi ve Hisar Okulları arasındaki akademik iş birliği 2019 yılında başladı. Columbia Üniversitesi Eğitim Fakültesi uzmanlarını, Hisar’ı ve akademik kadromuzu tanımaları amacıyla, Nisan 2019’da Okulumuza davet etmiştik. Bu ziyaret sonrasında eğitim danışmanlarının hazırladıkları rapor ve öneriler, Müdür ve Müdür Yardımcıları tarafından değerlendirilerek, akademik kadromuza yönelik olarak 2 yıl sürecek bir eğitim süreci planlandı.

10 Şubat 2020 Pazartesi günü itibariyle öncelikli olarak İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Bölümü öğretmenlerimize yönelik olarak başlayan eğitimler Ölçme Değerlendirme, “Meta Cognition” ve Eleştirel Düşünce Becerisi konularına odaklanacak. Hafta boyunca devam edecek program, Columbia Üniversitesi Eğitim Fakültesi danışmanlarından Brian Veprek ve Sherish Holloman tarafından sunulan eğitimler yanı sıra öğretmen gözlemlerini de kapsamakta.

İki yıllık eğitim sürecinin ikinci modülü Nisan 2020’de gerçekleşecek ve diğer modüller 2020-2021 Akademik Yılında devam edecek. Eğitimler K-12 bütünlüğünde ve tüm akademik kadromuzu kapsayacak şekilde planlamış bulunmakta.