Her sınıf düzeyine göre ayrı ayrı, farklı türde ve sayıda, sıradışı ve beceri temelli problemlerin bulunduğu bir uygulama olan MATBEG, 17-21 Şubat 2020 haftasında İlkokulda tüm 4. Sınıf öğrencilerimize; Ortaokul düzeyinde ise tüm sınıf seviyelerinde ileri matematik çalışmalarını takip eden öğrencilerimize uygulandı.