Bilgisayar Eğitimi Bölümümüz tarafından, EdTech – Eğitim Teknolojileri çalışmaları kapsamında “Tasarım Odaklı Düşünme”, “Apple Teacher”, “Google Educator” ve “Steam Uygulamaları” eğitimleri düzenlendi. Aşağıda detayları verilen eğitimler, Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise öğretmenlerimizin katılımı ile gerçekleşti.

Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi

İlkokul öğretmenlerimizin katılımı ile tamamlanan eğitimlerde öğretmenlerimiz “Öğrenme merakını nasıl artırabiliriz?” ve “Öğrencilerin ilham alacağı sınıf ortamlarını nasıl yaratabiliriz?” sorularına cevap aradılar. Tasarım odaklı düşünme metodolojisinin adımlarını; empati, yorumlama, fikir üretme, prototip ve test aşamalarını adım adım uygulayarak çözüm önerilerini geliştiren öğretmenlerimiz, çalışma sonunda sunumlarını gerçekleştirdiler. Öğretmenlerimiz, sunumlar sırasında çözüm önerilerinin yanı sıra Tasarım Odaklı Düşünme yaklaşımını sınıflarımıza taşımak ve öğrencilerimizin problem çözme becerilerini geliştirmek amacı ile yapılacak çalışmalara da yer verdiler.

Apple Teacher Sertifika Eğitimi

İlkokul, Ortaokul ve Liseden öğretmenlerimizin katılımı ile tamamlanan Apple Teacher eğitimi Apple teknolojilerini kullanan eğitimcileri desteklemek için tasarlanmış profesyonel bir öğrenme programıdır. Öğretmenlerimiz, oturumlarda üretkenlik ve yaratıcılık uygulamalarını deneyimleme ve eğitim materyalleri geliştirme şansı buldular. Apple tarafından, çevrimiçi olarak verilen sertifika sürecini tamamlayan öğretmenlerimiz, uluslararası geçerliliği olan “Apple Teacher” sertifikalarını aldılar.

Google Educator Level 1 Sertifika Eğitimi

İlkokul, Ortaokul ve Liseden öğretmenlerimizin katılımı ile tamamlanan eğitim; öğrenimi ve öğretimi iyileştirmek amacıyla, Google Apps araçlarının öğretim süreçlerine dahil edilmesine yönelik bir programdır. Eğitim boyunca öğretmenlerimiz dijital vatandaşlık, Google araçları ile organizasyon ve zamandan tasarruf, çevrimiçi ve interaktif sınıflar yaratma, grup çalışmalarını destekleme vb. başlıklar doğrultusunda materyal geliştirme fırsatı buldular. Eğitimin tamamlanmasıyla birlikte öğretmenlerimiz, Google tarafından çevrimiçi verilen ve çoktan seçmeli ve uygulamalı sorular içeren sınavı tamamlayarak, uluslararası geçerliliği olan Google Educator Level 1 sertifikasını almaya hak kazandılar.

Steam Uygulamaları Eğitimi

Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Liseden öğretmenlerimizin katılımı ile tamamlanan eğitimde öğretmenlerimiz “steam yaklaşımı, paper circuit, microbit ve arduino kullanımı” konularında çalışmalar yaparak, bu uygulamaları disiplinlerarası çalışmalarda nasıl kullanacaklarına dair öneriler geliştirdiler.

EdTech eğitimlerimize katılan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyor ve bu eğitimlerin öğretmenlik deneyimlerine katkı sağlamasını diliyoruz.