Ağır metallerin üretimi ve kullanımı sırasında oluşan çevre kirliliği ve metal yayılımının önüne geçmeyi hedefleyen deneysel çalışması Lise 11. Sınıf öğrencimiz İpek S., Uluslararası “The Future of Education-10th Edition” konferansından kabul aldı. Konferans, eğitim dalında uluslararası alanda tanınan önemli bir konferans olup, katılımcı çalışmalarının makale olarak basılmasına olanak sağlamaktadır.

Deneysel çalışmalar, öğrencilerin bilgi ve becerilerini deneyim yoluyla öğrenmeye ve uygulamaya teşvik eder. Öğretmenin rolü öğrencilere kayar ve öğrenciler süreç boyunca bağımsız çalışırlar. Öğrenme uzun ömürlü hale gelir ve öğrenciler çeşitli süreçlerden geçerken bilim sevgisi kazanır. Gözlem, araştırma, makale tarama, veri toplama, örnek hazırlama, deneysel süreci yürütme, sonuçları yorumlama ve tartışma süreçlerinden geçen öğrenciler, kendi kendilerine değerlendirme yeteneklerini de geliştirirler.

Çalışma hakkında detaylı bilgi:

Ağır metallerin üretimi ve ağır metal içeren maddelerin kullanımı sırasında oluşan atık sular yüksek konsantrasyonda toksik kirleticiler içerir. Alıcı ortama verilen ağır metaller ve bileşikleri doğada bozunmadan kalır ve gıda zinciri yolu ile canlılara ve tüketim yoluyla insanlara kadar ulaşır.Ağır metalleri ve bileşiklerini uzaklaştırmak zor ve pahalı prosedürleri gerektirir. Dolayısıyla bu tür atıklar çevreye yayılmadan kontrol edilmelidir. Bu projede, ağır metallerden kurşun, nikel ve bakırın kaynak sulara erişmeden durdurulabilmesi için adsorban görevi gören zeolit yapılarından biri olan klinoptilolit türü kullanılarak ağır metallerin zeolit üzerinden tutulması hedeflenmiştir. Böylece olası çevre kirliliği tehditleri engellenecek ve ekosisteme ağır metal yayılımı ile oluşabilecek büyük sağlık sorunlarının ve maddi giderlerin önüne geçilmiş olacaktır. Yapılan deneylerde, belirlenen üç ağır metalin zeolit yüzeyinde tutunma kapasiteleri araştırılmıştır. Bakır için %60 zeolit içeren toprak örneği, nikel için %50 zeolit içeren toprak örneği, kurşun için ise %25 zeolit içeren toprak örneğinde optimum sonuç elde edilmiştir. Bu ağır metallerin topraktan uzaklaştırılması klinoptilolit zeolit türünün toprağa karıştırılmasıyla sağlanmıştır.