Lise 10. ve 11. Sınıf öğrencilerimizden Bora B. ve Selin G., kimya alanında yürüttükleri projeleri ile Güney Afrika Cape Town’da yapılan, “ICEEBS 2020: International Conference on Ecological, Environmental and Biological Sciences” konferansına davet edildiler.

Öğrencilerimiz, “A Study Examining the Bioaccumulation Rate of Most Common Heavy Metal Pollutants on Ocimum Basilicum and Lactuca Sativa” isimli çalışmaları ile, kadmiyum, nikel, kurşun, civa ve bakır ağır metallerinin biyoabsorpsiyon oranlarını ve bu metallerin seçilen 2 bitki türü (fesleğen ve marul) üzerindeki etkilerini araştırıyorlar.

Akademisyenlerin ve araştırmacıların bir araya geldiği ve hedef kitlesi doktora ve yüksek lisans öğrencileri olan bu önemli konferansa kabul edilen öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.