Columbia Üniversitesi ile 2019 yılında başlattığımız ve iki yıl boyunca devam edecek eğitim işbirliğimiz kapsamında, akademik kadromuza yönelik “Ölçme Değerlendirme” konularına odaklanan ilk modül Şubat 2020’de gerçekleşmişti.

Mayıs ayında başlayan ikinci modül ise içinde bulunduğumuz koşullara yönelik olarak yeniden şekillendirilerek, her okulun ihtiyacına göre “Uzaktan Eğitim Ortamında Öğrenme ve Ölçme Değerlendirme” stratejilerini kapsayacak bir eğitim olarak planlandı. Eğitimler, sınıf ziyaretleri ve uygulama çalışmalarını içermekte olup, projede sürekli gelişimi sağlamak için okul idarecileri ve bölüm başkanları için her ziyaret sonrası uzaktan eğitim modeli ile takip ve danışmanlık çalışmalarını da kapsamakta.

Eğitim tamamlandığında akademik programlarımızın, uluslararası araştırma sonuçlarına dayanan, eleştirel düşünme, yaratıcılık, iş birliği içerisinde çalışma becerilerine yönelik yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak geliştirilmiş olmasını hedeflemekteyiz. Bu eğitim süreciyle birlikte öğrenme ortamlarımıza hızla yansıyacak önemli bir süreci başlattığımıza inanıyoruz. Öğretmenlerimizin etkili değerlendirme ve düşünme stratejileri ile öğrencilerimizin ‘öğrenmeyi öğrenme’ becerilerini daha da güçlendirebilecek donanıma sahip olacaklarından dolayı son derece mutluyuz.