Hisar Okulları olarak eğitim felsefemiz doğrultusunda ve okulumuzun gelişmiş alt yapısı sayesinde uzaktan eğitim programlarımızı etkin ve etkili bir şekilde öğrencilerimiz ile buluşturmayı başardık. Öte yandan pandemi ile değişen dünya, öğrenme süreçlerinin esnek, kapsayıcı ve yenilikçi dijital çözümlerle desteklenmesinin; aynı zamanda öğretmen öğrenci ilişkisinin interaktif bir etkileşim ortamı içinde sürdürülebilir kılınmasının gerekliliğini ortaya çıkardı. Bu noktadan hareketle teknolojiyi tüm okullar ve seviyeler bazında eğitim dünyamıza entegre edecek yeni bir merkez kurulması gerekliliği doğdu.

Hisar Okullarındaki dijital dönüşüm süreci ile ilgili çalışmaların tamamı artık “Bilişim Stratejileri Merkezi” çatısı altında bütünleşik bir yapı içinde değerlendirilecek. Bu Merkez; harmanlanmış öğrenme (blended learning) yaklaşımının benimsenmesi, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir şekilde yapılandırılması için gerekli stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması aşamasında önemli bir rol üstlenecek. Yeni Merkezimiz ile birlikte pek çok yenilikçi çalışma ve projeye adım atacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.