Pandemi süreciyle birlikte değişen koşullara uyum sağlayarak eğitim alışkanlıklarımızı sürekli gözden geçirdiğimiz bu dönemde, Hisar Okulları olarak öğrencilerimiz ve tüm akademik ve idari kadromuz için sürdürülebilir, esnek ve teknolojik olarak gelişmiş bir eğitim ortamı sunma konusunda kararlılıkla çalışmaktayız.

Bu kapsamda yeni Akademik Yıl öncesinde, ilgili Bakanlıklar ve sağlık otoritelerinin yönergeleri doğrultusunda bilimsel bir yaklaşımla hazırladığımız ve okul açılışına yönelik olası 3 farklı senaryonun yer aldığı detaylı okula dönüş planlarımız 2020-2021 Hisar Okulları Yol Haritası dokümanımızda yer almaktadır.

Öğrencilerimiz ve çalışanlarımız için azami sağlık güvenliği koşullarının sağlanması esas alınan 2020-2021 Hisar Okulları Yol Haritasına ulaşmak için lütfen tıklayınız.