Pandemi kapsamında aldığımız bütüncül sağlık ve hijyen önlemleri, Türk Standartları Enstitüsü tarafından değerlendirilerek, “Okulum Temiz” belgesini almaya hak kazanmış bulunuyoruz. Hisar Okulları olarak şeffaf ve açık iletişim ile sağlık güvenliği yüksek bir kampüs ve interaktif bir eğitim anlayışı içinde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm idari kadromuz için titizlikle çalışmaya devam edeceğiz.