Görsel Sanatlar Bölümümüzün organize ettiği sanatçı – öğrenci buluşmaları serisinde ikinci konuğumuz seramik sanatçısı Aslı Aydemir oldu.

Çalışmalarının kaynağı kavramsal sanat olan Aslı Aydemir; gerçekleşen çevrimiçi buluşmada fikir bulma, üretim ve sergileme aşamaları üzerinden geçerek bu süreçte edindiği tecrübeleri öğrencilerimizle paylaştı.

“Seramik, beklenmeyen sonuçları olan bir süreçtir. Aslı Aydemir, bu tesadüfiliğe dayanarak içinde yaşadığı toplumun süreçleriyle bir bağ kurar ve işinin konularını kullandığı materyaller üzerinden anlatır. Yaşadığı coğrafyanın bir sonucu olarak kadın, ‘barış çıkarları’ ve inanç öğeleri çalışma konuları arasındadır. Ana materyali seramik olmak üzere enstalasyon dilini seçerek kalıpla çoğaltma yöntemini kullanır”.