Toplum Hizmetleri Ofisimizin önderliğinde 12 Ocak Salı akşamı Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği Başkanı Süleyman Akbulut’u ağırladık. Çevrimiçi gerçekleşen “Ayrımcılık ve eşitsizlik ekseninde engelliliğe bakış ve sağlamcılığın eleştirisi” konulu aydınlatıcı sohbet için konuğumuz Süleyman Bey’e çok teşekkür ediyoruz.

Süleyman Akbulut Kimdir?

1970 yılında doğdu, ekonometri ve kamu yönetimi alanlarında eğitim gördü. 2001-2008 yılları arasında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik ve danışmanlık görevini sürdürdü. 2008 yılında Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği’nin (TOHAD) kuruluşunda yer aldı ve bu derneğin başkanlığını yürütmeye başladı.

Engelli haklarının kazanımı ve ayrımcılığın önlenmesi amacıyla birçok idari dava açarak, savunuculuk temelli çalışmalarda bulundu. 2010 senesinde Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi Komitesi’ne engelliler konusunda “Gölge Rapor” sunumu çalışmasında, 2019 yılında TOHAD’ın ve Engelli Çocuk Hakları Ağı’nın BM Engelli Kişilerin Hakları Komitesi’ne Gölge Rapor sunumlarında görev aldı.

Akbulut, birçok araştırmada koordinatörlük ve araştırma uzmanlığı görevlerini yürüttü. Bu kapsamda, Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2013-2014: “Erişilebilirlik, eğitim, çalışma hayatı ve sağlık verileri-analizler” ve “Engelli Bireylere Yönelik Fiziksel-Cinsel Şiddet, İstismar ve Kötü Muamele Araştırması-2016” adlı yayında araştırmacı ve yazar olarak yer aldı. TOHAD’ın 2014-2015 yıllarında yayınlanan Türkiye-AB ilerleme raporuna engellilik alanında katkı raporu hazırlanmasında aktif rol aldı. TOHAD raporundaki veri ve saptamalar, Türkiye AB ilerleme raporuna dahil edildi.

Akbulut, bu çalışmaların yanında, aktif olarak yazarlık faaliyetlerinde bulundu. 1998 yılında kaleme aldığı şiirsel denemelerden oluşan “Masalsı Yüzleşmeler” isimli ilk kitabını yayınladı. 2008’de Doğan Egmont Yayınevi’nden “Sandalye” isimli anı-romanı, 2012’de ise “Her Savaş Bir Tanrı Öldürür” isimli romanı yayınlandı.

Süleyman Akbulut, halen Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği Başkanlığı görevini yürütmektedir.