Stratejik Düşünme dersinde TBMM Başkan Vekilliği, Devlet Bakanlığı, Türk-Fransız Kültür Derneği Başkanlığı, Afrika Diplomatik Akademisi Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüş ve halen MEF Üniversitesinde Strateji ve Güvenlik dersleri veren Doç. Dr. Yüksel Yalova’yı konuk ettik. Öğrencilerimizin aktif katılımı ile geçen seminer için Sayın Yalova’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz.