İnsanların bilime, bilimsel dü­şünceye ve gelişen teknolojilere ilgilerini çekmek ve bilgi, be­ceri ve üretim yeteneklerinin gelişmesine aktif eğitim ve öğretim yöntemleriyle katkıda bulunmak amacıyla, Türkiye’de her yıl 8-14 Mart haftası Bilim ve Teknoloji haftası olarak kutlanmaktadır.

Bu haftaya dikkat çekmek amacıyla Hisar STEM Science Sparks Kulübü öğrencilerimiz, Hisar Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmenlerimiz mentörlüğünde, NASA Jet Propulsion Laboratory tarafından hazırlanan “Mission to Mars Student Challenge” etkinliklerine katıldılar. Beş hafta süren etkinliklere katıldıkça STEM çalışmaları ve NASA mühendisleri hakkında bilgi sahibi olan öğrencilerimiz aynı zamanda Perseverance Mars uzay aracını da detaylı bir şekilde tanıma fırsatı buldular. Kulüp saatlerinde yapılan yaklaşık 17 farklı çeşit çalışmanın bazıları “Mission to Mars Student Challenge” web sitesinde yayınlanırken, katılan tüm Science Sparks Kulübü öğrencilerimiz ve onlara mentörlük yapan Ortaokul Fen Bilimleri öğretmenlerimiz de NASA tarafından verilen sertifikaları almaya hak kazandılar.

Öğrencilerimizin bu keyifli serüvenini izlemek için lütfen tıklayın.