Okulöncesi ve İlkokul öğretmenlerimiz, Hisar Profesyonel Eğitim ve Gelişim Komitesi (PEG) ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliğiyle düzenlenen “Çatışmaları Dışavurumcu Sanat Yoluyla Dönüştürmek” isimli eğitime katıldılar.

13 Mart Cumartesi Türkçe oturumu, 20 Mart Cumartesi İngilizce oturumu yapılan eğitimde, öğretmenlerimiz, dışavurumcu sanatın ne olduğu konusunda bilgi edindikten sonra, çatışmaları farklı sanat dallarını kullanarak dönüştürmek ile ilgili çeşitli etkinlikler yaptılar.