Hisar Okulları Profesyonel Eğitim ve Gelişim Komitesi tarafından düzenlenen “İnsanın İyi Olma Hali” başlıklı panel, Dr. Umut Kısa ve Dr. İbrahim Bilgen’in katılımlarıyla 18 Mayıs 2021 Salı günü gerçekleşti.

Konuşmacılarımız, iyi olma halini çözüm odaklı iletişim ve sosyo duygusal açılardan değerlendirerek görüş ve önerilerini katılımcılarla paylaştılar. Panelde iyi olma halinin gelişimi için günlük olarak uygulanabilecek düşünce stratejileri üzerinde durulurken, konuşmacılarımız pandemi deneyimlerinden yola çıkarak, iş ve eğitim ortamlarının gelecekteki durumu üzerine görüşlerini de Hisar Okulları çalışanlarına aktardılar.