8. Sınıf öğrencilerimiz Fen Bilimleri dersinin “Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi” ünitesindeki “Ekoloji Piramitleri” konusunda örnek çizimler yaptılar.

Bu çalışmalar arasında öğrencimiz Deniz B. tarafından hazırlanan, su ekosistemindeki besin zincirini anlatan ve canlılar arasındaki enerji, biyolojik birikim ve birey sayısını gösteren ekoloji piramidi posterini sizlerle paylaşıyoruz.