İleri matematik çalışmaları kapsamında Ortaokul öğrencilerimiz Uluslararası Kanguru Matematik Yarışmasına katıldılar.

Özellikle yaratıcı ve günlük hayattan seçilen problemler ile öğrencilerin matematiğe olan ilgisinin artırılması ve matematik becerilerinin geliştirilmesi hedeflenen Kanguru Matematik Sınavı, Fransa merkezli “Kangourou Sans Frontieres” Derneğine bağlı olarak 80’den fazla ülkede uygulanan uluslararası bir matematik yarışmasıdır.