Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989’da kabul edilen “Çocuk Hakları Genel Sözleşmesi”, çocukların doğuştan sahip olduğu eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi hakların tamamını gözetmeyi ve iyileştirmeyi kapsamaktadır.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde Hisar Okulları olarak daha iyi bir geleceğin ancak daha mutlu ve daha özgür çocuklarla mümkün olduğuna inanıyor, bu alanda yürüttüğümüz ders içi ve ders dışı farkındalık çalışmalarını ve projelerini sürdürmeye devam ediyoruz.