2021 yılında Birleşmiş Milletler Global Schools programına üye olan Okulumuz sürdürülebilirliği odak noktasına aldığı öğretmen eğitimlerini 4 ana oturumda tamamladı. İnovasyon Merkezi ve Profesyonel Öğrenme Merkezimizin (PÖMER) işbirliğinde gerçekleşen ve 283 öğretmenimizin dahil olduğu “Hisar’da Sürdürülebilirlik Eğitimleri” serisi BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Küresel Okullar Programı, ve Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim konularını kapsadı.

Oturumların sonunda öğretmenlerimiz K-12 seviyesinde kendi yıllık planlarındaki ünite ve kazanımlarla uyumlu olabilecek SKA’ları (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları) belirleyip yıl içerisinde bunlara değinmek üzere aktiviteler planladılar. Okulumuzda tüm seviyelerde hali hazırda iklim, tüketim, enerji, suda ve karadaki yaşam, eşitsizliklerin azaltılması gibi konularda yaklaşık 55 adet proje yürütülüyor.