Hisar Okulları olarak dijital vatandaşlık konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar 2016 yılından bu yana tüm dünyada bu alandaki en önemli kuruluş olan Common Sense Education tarafından düzenli olarak akredite edilmektedir. Bu kapsamda 2021 – 2023 dönemine ait akreditasyon sürecini de başarıyla tamamladığımızı gururla paylaşmak isteriz.

Hisar Okulları, Türkiye’de bu alanda akredite edilmiş olan ilk okuldur. Bu doğrultuda Common Sense Education tarafından hazırlanan “dijital vatandaşlık” müfredatını derslerimize entegre ederken, tüm K12 seviyesinde “internet güvenliği” , “telif hakları”, “sanal zorbalık”, “gizlilik ve güvenlik”, “dijital kimlik” ve “medya okuryazarlığı” konuları da detaylıca ele alınmaktadır.