İlkokul 3. ve 4. Sınıflarımız ile Ortaokul 5, 6, 7, ve 8. Sınıflarımız içinden “İleri Matematik ve Olimpiyat” çalışmalarını sürdüren öğrencilerimiz 21-25 Şubat haftasında “Uzamsal ve Şekil, Sayı ve İşlem, Matematiksel Muhakeme, ve Matematiksel Bilgi Okuryazarlığı” olmak üzere dört temel matematiksel beceri alanına göre geliştirilmiş olan MATBEG uygulamasına katıldılar.