Okulumuzda sürdürdüğümüz “kapsayıcılık” çalışmaları dahilinde, SRP Legal Hukuk Firması yetkilileri tarafından verilen “İfade Özgürlüğünün Sınırları ve Kanunlar” konulu seminere katılan Lise öğrencilerimiz, mahremiyet, kişisel veriler, ifade özgürlüğü, ayrımcılık gibi konular ve olası hukuki sonuçlar hakkında detaylı bilgi edindiler.