×

Hisar Eğitim Vakfı

Hisar Eğitim Vakfı, bir grup eğitim gönüllüsünün girişimiyle ülkemizde çağdaş ve en ileri eğitim sistemlerinin uygulanmasını desteklemek için 1970 yılında kurulmuş, kar dağıtma amacı olmadan, kişisel ve kurumsal bağışları kamu yararına hizmete dönüştüren bir eğitim vakfıdır.

Hisar Eğitim Vakfı katkısını ülkemizin iki çağdaş eğitim kurumu olan, Robert Kolej ve Hisar Okulları üzerinde yoğunlaştırmaktadır. Hisar Okulları, vakfın ilk ve tek iktisadi işletmesidir.

Bakanlar Kurulu’nun 23.08.1973 tarih ve 7/7031 sayılı kararıyla Hisar Eğitim Vakfı’na vergi muafiyeti sağlanmıştır.

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamı yasayla belirlenen şartlarda vergiye tabi kazançtan indirim konusu yapılabilmektedir.

Hisar Eğitim Vakfı, 50 yılı aşkın bir süredir, ülkemizde eğitim standardının yükseltilmesi ve topluma yararlı ve yurtsever vatandaşlar yetiştirmek yoluyla ülkemizin kalkınmasını amaçlamaktadır.

HİSAR OKULLARINA DESTEK İÇİN

Atatürk ilke ve değerleri doğrultusunda ilerici, özgür düşünen, dünya vatandaşı gençler yetiştiren Hisar Okullarının çağdaş, ilerici ve özgün eğitim faaliyetlerini ve akademik mükemmelliğini sürdürmesine katkıda bulunmak için farklı programlar kapsamında Hisar Eğitim Vakfı'na destek olabilirsiniz.

Ülkemizin lider kurumlarından biri olan Hisar Okullarının bulunduğu konuma gelmesinde katkıları olan tüm bağışçılarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Bağış Türleri

Hisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu onayı ile aşağıdaki bağış kanalları geliştirilmiştir. Belli bir fon kapsamında proje-bazlı şartlı bağışlar ilgili projede kullanılır; serbest fon kaynakları ise okul yönetiminin talebi ve Hisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulunun onayı ile en etkin şekilde kullanılacak şekilde faaliyetlere yönlendirilir.

Akademik Fonlara Bağışlar

Hisar Okulları tarafından oluşturulmuş burs ve mali yardım desteği de dahil olmak üzere akademik amaçlı fonlara, bağışçının uygun gördüğü miktarda bağış yapılabilir.

Genel Fon Bağışları

Çerçevesi kısıtlanmamış genel fona istenilen tutarda bağış yapılabilir. Hisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu, bu fonu, okul yönetimi talebi doğrultusunda, en etkin kullanılacak alanlara yönlendirir.

Mekan/Alan İsimlendirme Bağışları

Okulumuzdaki mekan (bina, derslik, laboratuvar gibi) ve alanlara süreli/süresiz olarak bireylerin veya ailelerinin isimleri verilebilir.

Özel Gün Bağışları

HEV dostlarının yapacakları bu bağış türünde, isme özel tasarlanan sertifikalar, adına bağış yapılan kişilere gönderilir. Bu bağış kanalında,

  • Yeni Yıl Kutlama
  • Bayram Kutlama
  • Öğretmenler Günü
  • Vefat/Başsağlığı

amaçlarına yönelik bağış yapılabilmektedir. 

Bu kapsamda bağışçılarımız, sağladıkları desteğin kullanım amacını (burs, teknoloji ve inovasyon fonu gibi) kendilerine sunulan seçenekler arasından tercih edebileceklerdir.

Mezun Bağışları

Hisar camiasının en önemli paydaşlarından olan mezunlarımız istedikleri tutarda destek olabilirler; bağışları mezun sınıf olarak takip edilmektedir. Bu kapsamda bağışçılarımız, sağladıkları desteğin kullanım amacını (burs, teknoloji ve inovasyon fonu gibi) kendilerine sunulan seçenekler arasından tercih edebileceklerdir.

Ayni Bağışlar

Eğitim faaliyetlerimizi daha etkin yürütmemizi sağlayacak malzeme, ekipman ve hizmet gibi ayni bağış yapılabilir.

Bağış Kampanyaları

Şu an itibariyle aktif kampanyamız bulunmamaktadır.

Mal Varlığı Fonu (Endowment)

Bu bağış programı kapsamında, kişi veya kurumlar tarafından istenirse isme özel, süreli veya süresiz olarak yapılan bağışlarda, anapara kullanılmadan değerlendirilerek saklanmakta, ana paranın getirisiyle katkı sağlanmakta veya ana paraya eklenmektedir.

Akademik Fonlar

Hisar Okulları, misyonu ve savunduğu değerler doğrultusunda en iyi öğrencilere burs olanağı sağlamakta, sürekli değişen ve gelişen eğitim ve öğretim koşullarında ülkemizde lider konumunu sürdürebilmek için güçlü akademik kadroların mesleki gelişimleri, teknolojik ve akademik altyapısının iyileştirilmesi için önemli kaynak aktarmaktadır.

Hisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu onayı ile aşağıdaki akademik fonlar oluşturulmuştur. Belli bir fon kapsamında proje-bazlı şartlı bağışlar ilgili projede kullanılır; söz konusu fon kaynakları okul yönetiminin talebi ve Hisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulunun onayı ile ilgili projelere tahsis edilir.

Burslar ve Mali Yardım Fonu

Vakfımız, çeşitli sosyal çevrelerden gelen en iyi ve en parlak, ama ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitime erişimlerinde destek olmak için burs ve mali yardım sağlamaktadır. Bu kapsamda mali yardım başvuruları ve akademik başarı bursları, okulumuzun Burs, Ödül, Mali ve İdari Yardım Yönetmeliği (BÖMAY)  kapsamında değerlendirilmektedir. 

Teknoloji ve İnovasyon Fonu

Hisar Okulları, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Eğitimi bölümlerimizin liderliğinde, öğrencilerimize güçlü bir akademik program, seçmeli dersler, kulüp, proje ve okul sonrası etkinlikleri sunmaktadır. Bilişim, teknoloji ve temel bilimlerin farklı alanlarında yaratıcı ve yenilikçi projeler geliştirmeleri için fırsatlar sunulmaktadır.

Profesyonel Gelişim Fonu

Hisar Okulları, akademik mükemmeliyeti ve kaliteli eğitim hedeflerini sürdürebilmek için akademik ve idari kadrolarının yeteneklerini ve mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik profesyonel gelişime büyük önem vermektedir. Bu kapsamda, özgün ulusal ve uluslararası eğitim programları geliştirmektedir.

Tesisler ve Altyapı Geliştirme Fonu

Hisar Okulları akademik altyapısının ve tesislerin geliştirilmesine, esnek öğrenme ortamlarının oluşturulmasına, yeni merkez ve laboratuvarların kurulması çalışmalarına önem vermekte ve yatırım yapmaktadır.

Bağış Yapmak İstiyorum

EFT/ havale ile bağışlarınız için tıklayınız.

Kredi kartı ile bağışlarınız ile tıklayınız.    

Bağışlarla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Hisar Eğitim Vakfı'na aşağıdaki yöntemlerle bize destek olabilirsiniz.

Burslar ve Mali Yardım:

Hisar Eğitim Vakfı, çeşitli sosyal çevrelerden gelen en iyi ve en parlak öğrencileri cezbetmek ve elinde tutmak için burs ve mali yardım desteği arıyor. Bu fonlar kişisel imkanları ne olursa olsun, Türkiye’nin en iyi öğrencilerine, Hisar Okulları eğitimini sunmamızı sağlayacaktır.

2015-2016 eğitim-öğretim yılında, ilk kez Mezun Öğrenciler Burs Fonu’nu başlatıyoruz ve böylelikle mezun öğrencilerimizin bağışladığı burslardan gelecekte Hisar Okulları’nın bir parçası olacak öğrencilerimiz için aktif olarak para toplamış olacağız. 2015-2016 yılında mezun öğrencilerimizden toplanan fonlar Yönetim Kurulu tarafından eşleştirilip Okul Aile Birliği tarafından desteklenecektir.

Bireysel ve diğer burs fırsatları Hisar Eğitim Vakfı’nın destekçileri için de geçerlidir.

Profesyonel Gelişim:

2015-2016 eğitim-öğretim yılında, eğitmen ve çalışanlarının devam eden eğitimlerini desteklemek adına, Hisar Eğitim Vakfı, önemli miktarda bağış almıştır. Eğitmenlerimizin daha çok tecrübe kazanması ve eğitimlerine destek sağlanması için bu geleneği sürdürmeyi hedefliyoruz.

Tesisler:

Okulumuzun, tesislerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde önceliklerin belirlenmesi için, Ana Plan üzerinde çalışmaları devam ediyor.

Genel Fon:

Genel fona yapılan bağış, çerçevesi kısıtlanmamış destektir. Hisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu, bu fonu, okul yönetimi ile de görüşerek, ihtiyaç doğrultusunda, en etkin kullanılacak alanlara yönlendirir.