×

Hisar İnovasyon Merkezi

Hisar İnovasyon Merkezi, teknoloji toplumu ile etkileşimi ve K-12 eğitiminde mükemmeliyete ulaşma çabasını destekleyen, geliştiren, ortak ve ileriye uzanan hedefleri barındıran STEAM odaklı programlarla öğretmek, öğrenmek ve bu doğrultuda öğretmenlerin profesyonel gelişimini teşvik etmek için disiplinler arası ve çok disiplinli bir platform olarak planlanmıştır. Tüm yönleriyle İnovasyon Merkezi eğitim alanında hem ulusal hem de uluslararası camiada yol gösterici bir paydaş, bir lider olarak konumlanan Hisar Okulları'nın eğitim kalitesini daha da arttırmayı hedeflemektedir.

Hisar İnovasyon Merkezinin misyonunu daha iyi anlamak için STEAM kavramını açıklamak gerekir. STEAM; İngilizce Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik kelimelerinin ilk harflerinden oluşur. Kaliteli bir STEAM Eğitim Planı için bu disiplinler birbirinden bağımsız birer alan konu olarak değil, günlük hayatta birbiri içine geçmiş bir ders grubu olarak ele alınmalıdır. Hisar eğitim yaklaşımı içinde, STEAM eğitimi sadece Fen Bilimi ve Matematik bazlı derslerin/konuların değil, aynı zamanda Sosyal Bilimlere bakış açısını da şekillendirecek bir felsefe olarak ele alınmaktadır. STEAM Eğitim Modelimizde amaçlarımız; eleştirel düşünceyi geliştirerek daha yenilikçi bir dünya için öğrenmeyi sağlamak, bilgiden, mühendislik ve/veya teknolojik yöntemlerden yararlanarak günlük hayattaki problemleri yaratıcılık ve tasarım becerileri ile çözmektir.

Okul içi ve okul dışı veriye dayalı en iyi uygulamalar Hisar İnovasyon Merkezinin yapısını şekillendirecek, STEAM alanındaki profesyonellere, velilere, bilim, teknoloji, mühendislik ve diğer STEAM girişimlerinde yer almak isteyen tüm Hisar çalışan ve öğrencilerine ev sahipliği yapacak, okul yönetimini öğrenciler için STEAM girişimlerinin gelişimini desteklemek adına bilgilendirecektir. Merkez çalışmalarının odağında Hisar Okullarının misyonu ve vizyonu ile uyumlu olarak aşağıdaki temel amaçlar vardır:

  • Hisar Okulu öğrencilerinde yaratıcılığı ve eleştirel düşünme becerilerini içine alarak etkin öğrenme ve yaparak öğrenme yaklaşımı yoluyla, zenginleştirici, katılımı artırıcı ve  harekete geçiren STEAM öğrenme etkinliklerini desteklemek, 
  • Hem yatay hem de K-12 düzeyinde dikey ilişkilendirmeyi sağlamak ve yatay ilişkilendirmede çoğalan bir temel oluşturmak, 
  • STEAM alanındaki profesyoneller ve öğrencilerimiz arasında özgün ve otantik öğrenme fırsatları geliştirmek,
  • Öğretmenler için eğitsel, fiziksel ve lojistik imkanları arttırmak adına STEAM temelli uygulamaların kalitesini yükseltmek, 
  • K-12'nin  tüm seviyelerinde çevresel vatandaşlık projelerinin sürekliliğini sağlamak ve geliştirmek

Hisar İnovasyon Merkezinin daha detaylı gelecek planlarını içeren çalışmalar devam ederken bu giriş, Merkezi sizlere tanıtmak adına bir özet olarak hazırlanmıştır.

*Yukarıdaki fotoğraflar Hisar öğrencilerinin 21 Mart 2019 tarihinde Microsoft Teknoloji Merkezi'ne gerçekleştirdikleri ziyaretten alınmıştır.