×

Matematik

Matematik dersi İlkokulda sayılar-işlemler, geometri, ölçme ve veri olmak üzere dört öğrenme alanı ve bu öğrenme alanlarına bağlı alt öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Bu öğrenme alanları işlenirken öğrencilerin farklılıklarına (hazır bulunuş, öğrenme profili, ilgi) ve öğrenme ilkelerine (hedefe uygunluk, somuttan-soyuta, bilinenden-bilinmeyene, yakından-uzağa, basitten karmaşığa) uygun öğrenme ortamları düzenlenmektedir. Öğrenme ortamında hem bireysel, hem küçük grup hem de büyük grup çalışmaları dengeli bir biçimde yapılmaktadır. Yapılan çalışmaların paylaşımı için ortam düzenlenmekte ve öğrenciler neyi, niçin, nasıl öğrendiklerini birbiriyle paylaşmaktadırlar. Öğrenme ortamında yapılan etkinlikler, öğrencilerimizin bilişsel, işitsel ve sosyal yönden gelişimini sağlamaktadır.

İlkokul Matematik programı, öğrencilerimize şu beceri ve deneyimleri kazandırmayı hedefler;

  • Matematiksel kavramları tanımak ve matematik dilini etkin kullanmak,
  • İşlem becerisini geliştirmek,
  • Akıl yürütme, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek,
  • Matematiksel modelleme yapmak ve yapılan modellemelere uygun çıkarımlarda bulunmak,
  • Matematiğin günlük hayatla ve diğer disiplinlerle ilişkilendirmek,
  • Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirerek kalıcı öğrenmeyi sağlamak.