Lise

 

Seçmeli Dersler ile Bilinçli Mesleki Yönelim

9. ve 10. sınıf tüm Türkiye'de olduğu gibi lisemizde de tüm branş derslerinin alındığı ortak yıldır. Öğrencilerimiz 11. sınıftan itibaren; mesleki eğilimleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda almaları gereken temel ve seçmeli dersleri seçiyorlar. Böylelikle mesleki yönelimlerini, ilgi ve yeteneklerini destekleyen bir lise eğitimi almış oluyorlar.

Her Öğrenciye Bir Öğretmen

Hisar Lisesi’nde öğrencilerin çok yönlü gelişimini takip eden danışman öğretmenlerimiz, öğrenci, veli ve okul arasındaki ilişkilerde önemli bir rol üstleniyorlar. Lise hayatına başlayan her öğrencimizin bir danışman öğretmeni oluyor. Bu öğretmenler öğrencilerimizin lise boyunca akademik, sosyal, duygusal, davranışsal açıdan çok yönlü gelişimini takip ediyor.