Lise

Lisemiz, öğrencilerimize doğru seçimler yapabilmeleri ve istedikleri yurt içi ve yurt dışı üniversitelere girmeleri için, güçlü akademik program, ders dışı etkinlikler ve deneyimli kadromuz ile adım adım destek veriyor.

Bugün sadece yüksek akademik beceri, bilgi ve çağdaş eğitim başarılı bir hayat sürdürmek için artık yeterli değil; bireyin kendini iyi tanıması, hedeflerini net bir şekilde tespit edip, planlı ve programlı bir şekilde çok yönlü bir kişilikle, zengin seçenekler arasından ihtiyaç duyduğu olanakları iyi seçip, amacına doğru ilerlemesi gerekiyor.

Hisar Lisesinde hedefimiz sadece üniversite değil, hayat başarısı. Bu nedenle lisemizde tüm öğrencilerimizi yetenekleri ve becerileri doğrultusunda yönlendiriyoruz. Üniversite Danışmanlık ve Kariyer Planlama Merkezimizde dokuzuncu sınıftan başlayarak tüm lise öğrencilerimizle bireysel olarak yapılan çalışmalarla üniversite hazırlıklarına destek ve yön veriyoruz. Bu merkezde, yurt dışı ve yurt içi danışmanlarımız her bir öğrencinin ihtiyaç ve ilgi alanına göre, kendisine en uygun üniversiteye girmesi için çalışmalar yapıyor.

Lisemizde hazırlık artı dört yıllık lise eğitimi boyunca fen grubu, matematik grubu ve seçmeli dersler İngilizce olarak sunuluyor. Mezunlarımız İngilizce’yi ana dili gibi kullanabilen, güçlü bir akademik altyapı ile donatılmış, sağlam karakterli bireyler olarak toplumdaki yerlerini alıyorlar.

Gülçin Cırık Doğramacı

Lise Müdürü

Seçmeli Dersler ile Bilinçli Mesleki Yönelim

9. ve 10. sınıf tüm Türkiye'de olduğu gibi lisemizde de tüm branş derslerinin alındığı ortak yıldır. Öğrencilerimiz 11. sınıftan itibaren; mesleki eğilimleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda almaları gereken temel ve seçmeli dersleri seçiyorlar. Böylelikle mesleki yönelimlerini, ilgi ve yeteneklerini destekleyen bir lise eğitimi almış oluyorlar.

Her Öğrenciye Bir Öğretmen

Hisar Lisesi’nde öğrencilerin çok yönlü gelişimini takip eden danışman öğretmenlerimiz, öğrenci, veli ve okul arasındaki ilişkilerde önemli bir rol üstleniyorlar. Lise hayatına başlayan her öğrencimizin bir danışman öğretmeni oluyor. Bu öğretmenler öğrencilerimizin lise boyunca akademik, sosyal, duygusal, davranışsal açıdan çok yönlü gelişimini takip ediyor.