×

Lise

 

Seçmeli Dersler ile Bilinçli Mesleki Yönelim

9. ve 10. sınıf tüm Türkiye'de olduğu gibi lisemizde de tüm branş derslerinin alındığı ortak yıldır. Öğrencilerimiz 11. sınıftan itibaren; mesleki eğilimleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda almaları gereken temel ve seçmeli dersleri seçiyorlar. Böylelikle mesleki yönelimlerini, ilgi ve yeteneklerini destekleyen bir lise eğitimi almış oluyorlar.

Her Öğrenciye Bir Öğretmen

Hisar Lisesi’nde öğrencilerin çok yönlü gelişimini takip eden danışman öğretmenlerimiz, öğrenci, veli ve okul arasındaki ilişkilerde önemli bir rol üstleniyorlar. Lise hayatına başlayan her öğrencimizin bir danışman öğretmeni oluyor. Bu öğretmenler öğrencilerimizin lise boyunca akademik, sosyal, duygusal, davranışsal açıdan çok yönlü gelişimini takip ediyor.

Okul İdaresi Görüşmeleri 

Okulumuz, velilerimizle olan iletişime çok önem vermektedir. Okul personeli ve yöneticileri velilerimizin sorularına, sorunlarına ve önerilerine açık olmayı amaçlar. Velilerimiz tarafından ileri sürülecek bir fikir ya da öneri dikkat ve özenle, kurumsal prensip ve ilkeler ön planda tutularak ele alınır ve velilerimize geri bildirimde bulunulur. Öğrencilerimizin eğitimi ile ilgili konularda, öncelikle öğretmenlerimiz sorumludur; öncelikli görüşme randevu alınarak öğretmenlerimiz ile yapılmalı, gerek duyulduğu takdirde ilgili Müdür Yardımcısına ve /veya Okul Müdürüne başvurulmalıdır. 

Okulun genel hizmetleriyle ilgili (servis, yemek, vb.) düşünce ve önerilerin öğrenci aracılığıyla yapılmaması beklenir. Bu iletişimin, yazılı olarak ilgili Müdür Yardımcısına bildirilmesi belge niteliği taşıması açısından önemlidir.