×

Fizik

9. Sınıf

Bu dersin ana hedefi öğrencilere akademik yaşamlarının ileriki yıllarında Fen temelli eğitim seçimi konusunda rehberlik etmektir. Fiziğin farklı alanlarından konular, derine inmekten çok çeşitliliği vurgulayan yaklaşımla işlenir.

Fizik dersi haftada üç saat yapılır. Eğitimin ana konusu kavramsal anlama olmakla birlikte problem çözme konusu da vurgulanır.

10. Sınıf

Dersin temel amacı 9. Sınıf Fizik dersiyle birlikte temel Fizik konularını konsepte dayalı olarak öğrenciye sunmaktır. Bilimsel bilgiyi anlamlandırmak, ilişkilendirmek, analiz etmek, günlük hayatla örneklendirmek, bilimsel metodu kullanmak ve bilgiyi kullanarak problem çözmek dersin en genel kazanımlarıdır. Dersin içeriğindeki üniteler; ‘Basınç ve Kaldırma Kuvveti’, ‘Elektrik ve Manyetizma’, ‘Dalgalar’ ve ‘Optik’tir. Ayrıca ders 11. Sınıf Fizik dersine temel teşkil edecek bilgiler (Elektrik ve Manyetizma) ve kazanımlar içermektedir.

11. Sınıf

Bu dersin ana amacı, öğrenimlerini üniversitede Fen Bilimleri alanında devam ettirecek öğrenciler için sağlam bir temel teşkil edecek eğitimdir. İşlenecek ana konular vektörleri de içeren kuvvet ve hareket, Newton hareket kuralları, tek boyutta hareket, enerji, itme gücü ve momentum, moment ve denge, elektrik kuvveti de dahil olmak üzere elektrik ve manyetizma, elektrik alanları, manyetizma ve endüksiyon, dalgalı akımdır. Eğitimin esas temeli kavramsal anlamaya dayalı olmasına rağmen problem çözmeye de odaklanılır. Bu nedenle, 10. Sınıfta alınan iyi bir matematik temeli gerekmektedir.

12. Sınıf

Bu ders öğrencilerin Fiziğin temel kavramlarını kavramalarını geliştirmektedir. Öğrenciler, Fizik kurallarını çözümledikçe ve kendilerine verilen ve araştırmaları sırasında karşılarına çıkan problemleri çözdükçe Fen alanındaki araştırma becerilerini geliştirirler. Bu seviyede öğrenciler haftada 4 saat Fizik dersi alırlar.


AP DERSLERİ

11. Sınıf AP

Bu dersin ana amacı, öğrenimlerini üniversitede Fen Bilimleri alanında devam ettirecek öğrenciler için sağlam bir temel teşkil edecek eğitimdir. Bu ders aynı zamanda AP Fizik 1 sınavı için temel bir derstir. Dersler kavramsal anlamaya dayalı olmasına rağmen problem çözme ve eleştirel düşünmeye de odaklanılır. Bu nedenle, 9. ve 10. Sınıfta alınan iyi bir Matematik temeli gerekmektedir.

10. ve 11. Sınıf Mekatronik 1

Makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği alanlarının birbiri ile bağlantılı çalıştığı, teknolojik ürün yapımı ve tasarımı odaklı karma mühendislik alanı ile öğrencileri tanıştırmak ve temel becerileri kazandırmak adına Fen Bölümü tarafından 10 ve 11. sınıf öğrencilerine sunulan derstir. Öğrenciler VEX EDR ve V5 setleri ile teori ve pratiği birleştirerek sene boyunca çalışmalarını sürdürürler. Her hafta 70 dakikalık ders saatinde bir araya gelen öğrenciler dersin ilk bölümünde temel mühendislik etiği, mühendislik tasarım süreçleri, mekanik, bilgisayar temelli tasarım, programlama ve elektronik alanlarında teorik olarak gelişim sağlarken, ikinci bölümünde o hafta ve yakın dönemde edindikleri bilgileri uygulayacak uygulamalar yaparlar. Ders öğretmeni mentorluğunda teori ve pratik bir araya getirilirken bağımsız projelere ek olarak VEX Robotics Competition turnuvası ile ders süresince kazanılan becerilerin deneyimlenmesi sağlanır. Mechaminds Mekatronik Kulübü ile entegre olan süreçte öğrenciler sene boyu devam eden turnuvalara hazırlıklarını kulüp saati ve okul sonrası çalışma saatlerinde yaparlar. 2 dönem boyunca bir çok alanda öğrenme çıktılarını sergileyen öğrenciler bir yazılı sınav ve bir proje ile değerlendirilirler.

11. ve 12. Sınıf Georgia Tech Üniversitesi tarafından Mühendislik Mekaniğine Giriş

Georgia Institute of Technology tarafından online ders platformu Coursera aracılığıyla sunulan Introduction to Engineering Mechanics ve Applications In Engineering Mechanics derslerinin birleşimi olarak 11 ve 12. sınıf öğrencilerine sunulur. Öğrenciler dersi online olarak da takip edip, Coursera platformu üzerinden sınavlarını alarak sene sonunda Georgia Institute of Technology tarafından verilen iki ayrı sertifikaya hak kazanırlar. Öğrenciler süreç boyunca öğrendikleri hesaplama yöntem ve prensiplerini, köprü sistemleri üzerinde gerilim, eğilme, dayanıklılık, kablo sistemleri tasarımı gibi gerçek yaşam örnekleri üzerinde indirgenmiş değişkenler kullanarak deneyimlerler.

12. Sınıf AP Fizik C Mekanik

Öğrenciler AP programına öncelikle öğretmenlerinin tavsiyesiyle ve 11. Sınıf Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 70 başarı puanının üzerinde alarak kaydolurlar. AP Sınavı AP programımızın bir zorunluluğu değildir. AP Fizik C dersi haftada 4 saattir. Buna ek olarak, haftada bir kez 80 dakika süren laboratuvar dersi vardır. Öğrenmenin bireysel olarak zaman alan bir süreç olmasından dolayı öğrencilerin en az 5 saatlik bireysel çalışmaya zaman ayırmaları beklenmektedir.

12. Sınıf AP Fizik C-Elektrik ve Manyetizm

Öğrenciler AP programına öncelikle öğretmenlerinin tavsiyesiyle ve 11. Sınıfın Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden başarılı oldukları takdirde kaydolurlar. AP Sınavı AP programımızın bir zorunluluğu değildir. AP Fizik C dersi haftada 4 saattir. Buna ek olarak, haftada bir kez 80 dakika süren laboratuvar dersi vardır. Öğrenmenin bireysel olarak zaman alan bir süreç olmasından dolayı öğrencilerin en az 5 saatlik bireysel çalışmaya zaman ayırmaları beklenmektedir.