×

Matematik

Matematik Bölümümüz, öğrencilerimize yurtiçi ve yurtdışı üniversite eğitiminlerini başarıyla sürdürebilmelerine olanak sağlayacak zenginleştirilmiş bir matematik programı sunmayı hedeflemiştir.

Programın amacı öğrencilerimizin matematiksel kavram, bilgi ve prensiplerini kalıcı bir şekilde öğrenmelerini sağlamak ve eleştirel-yaratıcı düşünme becerilerini geliştirerek, var olan matematik potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmaktır.

Hedefler

Matematik derslerinde öğrencilerin ;

  • soyut ve analitik düşünme,
  • problem çözebilme,
  • sonuç – formül çıkarabilme
  • bulunan sonucun-formülün geçerliliğini ve doğruluğunu ispatlayabilme
  • matematik bilgisini günlük hayatta ve diğer disiplinlerde kullanabilme

becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak periyodik olarak güncellenen bir program uygulanmaktadır.

Okulumuzda her yıl öğrencilerimize uyguladığımız PSAT, CEMC (The Centre of Mathematics and Computing – University of Waterloo), ve Üniversite hazırlık deneme sınavları (TYT ve YKS) gibi yurtiçi ve yurtdışı merkezli sınavlarla, uyguladığımız matematik programların geçerliliği-güvenirliği ve öğrencilerimizin gelişimleri sürekli olarak değerlendirilmekte ve ölçülmektedir.