×

Matematik

Matematiğin hayatın her alanında yeri vardır ve Matematik becerileri de Okulöncesi'nde hem İngilizce hem Türkçe programlarında günlük rutindeki etkinliklerin her birinde yer alır. Öğrencilerin temel Matematik kavram ve becerileri günlük hayata taşınmış problemleri çözmeleri için zaman ve fırsat tanıyarak teşvik edilir.

Okulöncesi programında temel Matematik becerilerine yönelik büyüklük, şekil ve örüntü gibi kavramlar, sayma ve eşleştirme, rakamları tanıma, zamanı kullanma, azlık ve çokluk kavramlarını ayırt etme ile günlük hayatın içine yerleşmiş bir şekilde programın içinde yer alır. Öğrenciler deneyimlerinde doğal ve standart ölçümler kullanarak neden-sonuç ilişkisi kurar, verilerini sayısal tablo halinde karşılaştırırlar. Nesneleri sınıflandırma ve sıralama yaparak matematiğin alt becerilerini deneyimleme fırsatı bulurlar.