×

Matematik

 

“Pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas.” Albert Einstein

Hisar Okullarında Matematik dersi, analitik düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik, ezberden uzak, bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran bir derstir.

Hedefler

Dersin amaçları arasında, öğrencilerin bireysel potansiyellerini açığa çıkarmak ve geliştirmek, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olmak, matematiğin doğasını incelemelerini sağlamak, işlem ve problem çözme becerilerini geliştirmek, sorumluluk bilincini geliştirmek olduğu kadar matematiğin günlük hayat ve diğer disiplinlerle ilişkilerini görmelerini sağlamak, kendi fikirlerini ifade etmek ve farklı fikirlere saygı duymak da bulunmaktadır.