Eğitim Teknolojileri

Okulumuzda teknoloji, eğitim sürecinin doğal bir parçası olarak yer almaktadır. Teknoloji, eğitim programlarına destek verecek şekilde yapılandırıldığında ve kullanıldığında öğrencilerin 21. Yüzyıla uygun beceriler kazanmasını sağlayacak ve onlara yeni kapılar açacaktır. Her yıl gelişen teknoloji ile birlikte hem müfredat ve hem de fiziksel yapıda gerekli dönüşümler ve güncellemeler yapılmaktadır

Gelişen teknoloji ile birlikte hem içerik hem de fiziksel altyapıda gerekli dönüşümler ve güncellemeler yapılmakta, ortaokulda 1:1 iPad projesi ve lisede BYOD projesi uygulanmaktadır. İlkokul, ortaokul ve lisede yer alan bilgisayar laboratuvarlarımızın yanı sıra Multimedya sınıfı ve IdeaLab öğrencilerimiz tarafından aktif şekilde kullanılmaktadır.

Hisar’da Bilgisayar Eğitimleri

Bilgi toplumunda yaşamak ve yetişmek, bireylerin bilgiye ulaşma, düzenleme, değerlendirme, sunma, aktarma, ve kullanabilme becerisine sahip olmaları; analitik düşünme, problem çözme, grup içinde çalışma gibi yeterliliklerle donatılmalarını gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerimize 21. yüzyıla uygun beceriler kazandırmak amacıyla Bilişim Teknolojileri dersleri 2. sınıftan itibaren lise sona kadar devam etmektedir. Müfredatın önemli başlıkları; programlama, internet güvenliği ve etiği, dijital vatandaşlık, arama teknikleri, çevrim içi uygulamalar, programlama; 3D tasarım, grafik tasarım, ve multimedya olarak sıralanabilir. Bunun yanında seçmeli derslerimiz ve kulüplerimiz aracılığıyla teknolojinin çeşitli alanlarında öğrencilerimize potansiyellerini ortaya çıkaracakları ve geliştirecekleri fırsatlar sunulmaktadır.

Edtech Öğretmen Eğitimleri

Eğitim teknolojileri alanında gerçekleştirilen öğretmen eğitimleri, öğretmenlerimizin bu alanda kendilerini güçlü hissetmelerini sağlayacak, sınıf içinde ve dışında teknoloji kullanımlarını destekleyecek şekilde yapılandırılmakta ve tüm yıl devam edecek şekilde uygulanmaktadır. iPad ve BYOD projeleri kapsamında verilen eğitim içeriklerinin yanı sıra, öğretmenlerimiz “visible thinking”, “design thinking”, “sunum teknikleri” gibi güncel yaklaşımlar doğrultusunda da eğitimler almaktadır. Öğretmenlerimizin, eğitim içeriklerine, ders notlarına, sempozyum ve konferans bilgilerine ulaşabilmeleri için Hisar Edtech Blog sayfası hazırlanmıştır. Okul toplumunun yanı sıra blog sitemizin bir diğer amacı yurt içi/yurt dışındaki diğer meslektaşlarla bilgi paylaşımında bulunmaktır. Eğitim Teknolojileri Bölümümüz tarafından K-12 bütünlüğünde, her okul seviyesinde verilen derslerle ilgili bilgiler websitemizin Okullar bölümünde yer almaktadır.

2016'da Apple’ın örnek öğrenme ortamları vizyonunu gösteren okullara verilen Apple Onaylı Seçkin Okul statüsünü Türkiye'ye kazandıran okulumuzun yenilikçi ve etkileyici öğrenme ortamı öğrencilerimizin ilgisini cezbetmekle kalmayıp, somut akademik başarı ile kendini kanıtlamaktadır.

Teknoloji Kullanım Politikası

Hisar Okulları, teknolojinin etkin kullanıldığında kullanıcılar (öğrenci, öğretmen ve çalışan) için eşsiz fırsatlar ve deneyimler sunduğuna inanır. Teknoloji, eğitim programlarına destek verecek şekilde kullanıldığında, öğrencilerin 21. yüzyıla uygun beceriler kazanmalarını kolaylaştıracak... Devamını okuyun.

Dijital Vatandaşlık

Dijital Vatandaşlık ve Etik konusu her yıl Bilgisayar Bölümü'müzün önceliklerinden biri olarak ele alınır. Bu kapsamda yıl boyunca öğrencilerimizle yaptığımız çalışmalarda aşağıdaki konular ele alınır.

  • Dijital Gizlilik ve Güvenlik
  • Kendini İfade Etme ve Dİjital Kimlik
  • İnternet Kültürünün Bir Parçası Olmak
  • İntihal ve Başkalarının Çalışmalarına Saygı Duymak
  • Sanal Zorbalık

Dijital vatandaşlık & dijital farkındalık konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar tüm dünyada bu konuda en önemli kuruluş olan Common Sense tarafından akredite edilmiştir. Bilgisayar bölümü öğretmenlerimiz Common Sense Educator sertifikasına sahiptir.