Ülkemizin gündeminde sürekli yer alması gerektiğini düşündüğümüz deprem ve doğal afetlere hazırlık ile ilgili çalışmalarımız İnovasyon Merkezi ve Allianz Teknik Deprem ve Yangın Araştırma Merkezi işbirliği ile devam ediyor. Bu doğrultuda Ortaokul ve Lise kademelerimizden Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimiler bölümlerinden gönüllü öğretmenlerimizin katılımıyla, 8 Eylül 2023 tarihinde, araştırma merkezine bir keşif gezisi gerçekleştirildi. Deprem ve yangın simülatörleri, eğitim modülleri gibi araç ve sistemleri inceleyen öğretmenlerimiz, aldıkları bilgiler ve kazandıkları deneyimler ile okula geri dönerken “Nasıl bir deprem ve afet eğitimi tasarlamalıyız?” sorusunun cevabı için değerlendirmelerini raporladılar. “Deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında arama kurtarma” olarak üç kategoride tasarlanan eğitim sürecine katkıları için öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.