Okulöncesi öğrencilerimiz dijital vatandaşlık kavramı kapsamında medyanın dengeli kullanımı konusunu öğrenerek teknoloji ile zamanı nasıl dengeleyeceklerini çalıştı. Teknolojiyi nasıl kullandıklarını tartışan öğrencilerimiz, Common Sense Education tarafından oluşturulan, öğrencilerin temel dijital beceriler ve alışkanlıklar kazanmalarına yardımcı olan altı dijital vatandaşlık karakterleriyle de tanıştı.