Dijital Vatandaşlık, Etik ve Farkındalık

Bakış Açımız

Hisar Okulları, misyonu ve ilkeleri çerçevesinde, bilimsel yaklaşımlardan ödün vermeksizin her türlü değişime ve zorlu şartlara uyarlanabilecek, esnek ve iletişime dayalı bir yapıya imkan sağlayan yaklaşımlara öncelik vermiştir. Bu öncelikler, tüm akademik süreçlerin, üst düzey öğrenme deneyimlerini gerçekleştirmek amacı ile yüz yüze, çevrim içi, senkron ve asenkron öğrenme araç ve stratejilerinin bir bütün halinde planlanmasını ve kullanılmasını gerektirir. 

Hisar Okulları Bilişim Stratejileri Politikası, eğitimin çok kanallı bir yaklaşım ile gerçekleştirilmesi ve teknolojinin eğitim ortamlarına entegrasyonu konusunda bakış açımızı yansıtan, ilgili süreçleri açıklayan ve öğretmen, öğrenci, velilerimizin rol ve sorumluluklarını tanımlamaktadır. İçinde bulunduğumuz dijital çağın gerektirdiği müfredat, yaklaşım ve uygulamalar aracılığı ile öğrencilerimizin gerekli becerilere ulaşmasını hedefliyoruz. Öğrencilerimizin üretkenlik ve yaratıcılık becerilerini destekleyen çalışmaların yanı sıra teknolojiyi güvenli, sorumlu ve farkındalık içinde kullanmalarını sağlamak amacıyla “Dijital Vatandaşlık ve Farkındalık” önemli başlıklarımızdan birini oluşturmaktadır. 

Küresel Dijital Vatandaşlık 

Günümüzde dijital ve gerçek dünyayı içeren yeni bir gerçeklikte yaşıyoruz, bu nedenle dijital vatandaşlık artık küresel vatandaşlığın bir bileşeni haline gelmiş ve küresel topluluğun üyeleri olarak kimliğimiz üzerinde büyük bir etki yapma kapasitesine sahip olmuştur. “Küresel Dijital Vatandaş | Global Digital Citizen ” kavramı fiziksel ve dijital dünyaya nasıl katıldığımızı ve  katkıda bulunduğumuzu ve bu yeni gerçeklikte dijital dünyada nasıl yer alabileceğimizi ele alan bir kavramdır.  

“Küresel Dijital Vatandaş” Aksiyon Planı

Common Sense School

Hisar Okulları olarak dijital vatandaşlık konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar 2016 yılından bu yana tüm dünyada bu alandaki en önemli kuruluş olan Common Sense Education tarafından düzenli olarak akredite edilmektedir. Common Sense tarafından akredite edilmiş bir okul olarak, öğrencilerimizden dijital vatandaşlık, etik ve farkındalık konusunda hassasiyet göstermeleri beklenmekte ve süreç titizlikle yönetilmektedir.

Common Sense School Video
Communication Materials

K12 seviyesinde tüm bilgisayar eğitimi derslerinde, bu kavram doğrultusunda ve  Common Sense Digital Citizenship müfredatı aracılığı ile  ele alınan başlıklar aşağıdaki gibidir;

 • Medya Dengesi ve İyi Olma Hali
 • Gizlilik ve Güvenlik
 • Dijital Ayak İzi ve Kimlik
 • İlişkiler ve İletişim
 • Siber Zorbalık, Dijital Drama ve Nefret Söylemi
 • Haber ve Medya Okuryazarlığı
Uluslararası Standartlar

Uluslararası eğitim teknolojileri politika ve standartlarını dikkate alan bir yaklaşımla Uluslararası Eğitim Teknolojileri Topluluğu / International Society for Technology in Education (ISTE) öğrenci ve öğretmenlerin rollerini aşağıdaki tabloda olduğu gibi tanımlamaktadır.

Öğretmenler için Iste Standartları Öğrenen Lider Dijital Vatandaş İşbirlikçi Tasarımcı Kolaylaştırıcı Analist
Öğrenciler için Iste Standartları Güçlü Öğrenen Dijital Vatandaş Bilgiyi Yapılandıran Yenilikçi Tasarımcı Bilişimsel Düşünen Yaratıcı İletişimci Global İşbirlikçi

ISTE Standartları, kapsamında eğitimciler,öğrencilerin dijital dünyaya olumlu yönde katkı sağlamalarını, dijital etik ve sorumluluk sahibi olmalarını teşvik ederler.

 • Eğitimciler, öğrencileri için olumlu deneyimler oluşturan, toplumsal sorumluluk taşıyan ve çevrim içi ortamda empatik davranışlar sergileyerek ilişkiler ve topluluk içinde var olmalarını sağlayacak fırsatlar sunar.
 • Eğitimciler, merakı teşvik eden ve çevrim içi kaynakları eleştirel bir şekilde inceleme, dijital okuryazarlığı ve medya akıcılığını destekleyen bir öğrenme kültürü oluşturur.
 • Eğitimciler, öğrencilere dijital araçlarla güvenli, yasal ve etik uygulamaları paylaşır ve fikri mülkiyet ve haklarının korunması konusunda rehberlik eder.
 • Eğitimciler, kişisel veri ve dijital kimlik yönetiminin modellemesini ve teşvik edilmesini sağlar, öğrencilerinin veri gizliliğini korur.

ISTE Standartları, kapsamında öğrenciler, birbirine bağlı bir dijital dünyada yaşamanın, öğrenmenin ve çalışmanın hak, sorumluluk ve fırsatlarının farkındadır. Bu kapsamda güvenli, yasal ve etik yollarla hareket eder ve çevrelerine model olurlar.

 • Öğrenciler, dijital kimliklerinin ve dijital dünyadaki eylemlerinin kalıcılığının farkındadır.
 • Öğrenciler, çevrim içi sosyal etkileşimler de dahil olmak üzere teknolojiyi kullanırken olumlu, güvenli, yasal ve etik davranışlarda bulunurlar.
 • Öğrenciler, fikri mülkiyet ve telif hakları konusunda yükümlülükleri anladığını ve bunlara saygı duyduğunu gösterirler.
 • Öğrenciler, dijital gizliliği ve güvenliği korumak için kişisel verilerini yönetir ve çevrim içi veri toplama teknolojisinin farkındadır.
Rol ve Sorumluluklar

2011 yılından bu yana ortaokul ve lisede, 2021 yılından bu yana da ilkokulda uygulanan 1:1 iPad & BYOD: Kendi Cihazını Getir programları akademik süreçleri doğrudan desteklemektedir. Hedefimiz doğru teknolojileri teknolojileri kullanarak akademik programımızın tüm platformlarda etkin bir şekilde uygulanabilmesini sağlamaktır. Bu programlar tüm Hisar topluluğu tarafından kabul edilebilir kullanım kuralları doğrultusunda uygulanır.

Hisar Okulları Bilişim Stratejileri Politikası, kabul edilebilir kullanım kuralları öğrenci, öğretmen ve velilerimizin rol ve sorumlulukları başlıkları altında detaylı olarak açıklanmaktadır. Hisar Okulları’nın tüm öğretmen ve öğrencilerinden Hisar Okulları Bilişim Stratejileri Politikası’na uymaları beklenmektedir.

Teknoloji Kullanımı: Rol ve Sorumluluklar Posteri / İlkokul

Teknoloji Kullanımı: Rol ve Sorumluluklar Posteri / Ortaokul

Teknoloji Kullanımı: Rol ve Sorumluluklar Posteri / Lise

iPad Kullanım Kuralları – İlkokul

Velilerimiz için

Okulumuzda uygulamış olduğumuz tüm bu süreci desteklemek amacıyla Common Sense Education tarafından hazırlanan “Sosyal Medya : Aile Sözleşmeleri’ne aşağıdaki bağlantılar aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Bu sözleşmeler, “Dijital Vatandaşlık ve Farkındalık” konusunda, çocuklarınızla konuşabileceğiniz başlıklarla ilgili size rehberlik edecektir. Bu dokümanları birlikte inceleyebilir, sözleşmede yer alan maddeler üzerine sohbet edebilir, dilerseniz çocuğunuzla birlikte imzalayabilirsiniz.

Sosyal Medya Aile Sözleşmesi K-5

Sosyal Medya Aile Sözleşmesi 6-8

Sosyal Medya Aile Sözleşmesi 9-12

“Dijital Vatandaşlık ve Farkındalık” konusunda sizlere yardımcı olabilecek diğer ek kaynakları da paylaşmak isteriz. 

Privacy and Internet Safety 

Digital Citizenship Guide for Parents

Connect Safely

Family Online Safety Institute

Parents A-Z Guide to Support

Be Internet Awesome 

Güvenli Net

Güvenli İnternet Merkezi

Akademik Dürüstlük İlkeleri

Akademik dürüstlük; objektif, özgün, doğru, ilkeli bir yöntemle bilgiye ulaşılması ve bu bilginin sunulmasını esas alır. Hisar Okulları, ait olduğu topluma ve dünyaya, tüm akademik çalışmalarında bilimsel yöntemi takip eden bireyler kazandırma amacıyla; Akademik Dürüstlük ilkelerinin öneminin farkındadır ve aynı zamanda bu farkındalığın ve akademik etiğin oluşturulması misyonunun taşıyıcılarındandır. Hisar Okulları’nın tüm öğretmen ve öğrencilerinden Akademik Dürüstlük Politikası’na uymaları beklenir.

Akademik Dürüstlük Politikası 

Akademik İçerikler;

Hisar Okulları tarafından paylaşıma açık olan materyaller açık kaynak yaklaşımı kapsamında web sitemiz üzerinden tüm kullanıcıların erişebileceği şekilde yayınlanmaktadır. İçerik yönetim sistemleri (Google Classroom) üzerinden paylaşılan tüm malzemeler ise; ilgili ders, öğretmen ve öğrenci arasındaki akademik süreçleri kapsamaktadır. Fikri mülkiyet hakları kapsamında sunumlar, videolar, çalışma kağıtları, dokümanlar, sınavlar ve derslere ait diğer materyaller üçüncü kişilerle paylaşılamaz. Okulumuz KVKK sürecini önemsemektedir; Aydınlatma Metinleri web sitemiz üzerinden ulaşılabilir durumdadır.

Akademik Dürüstlük ve Yapay Zekâ

Yapay zekâ (YZ), insanlar tarafından tanımlanan bir dizi hedef verildiğinde, gerçek veya sanal ortamları etkileyen tahminlerde ve önerilerde bulunabilen veya kararlar verebilen makine tabanlı sistemleri ifade eder. (UNICEF, 2021) Hisar Okulları, YZ teknolojilerinin, eğitim ortamlarında kişiselleştirilmiş ve farklılaştırılmış öğrenmeyi destekleme ve geliştirme potansiyeline sahip olduğunu kabul etmekle birlikte, bu teknolojilerin kullanımının etik hususlarla tutarlı olmasını sağlamanın öncelikli olduğuna inanmaktadır.
Hisar Okulları, YZ araçlarının kullanımı konusunda “kabul edilebilir kullanım kuralları”nı dikkate alır. Bu yaklaşım, YZ teknolojilerinin öğrenmeyi destekleyecek etik, sorumlu ve amaçlandığı şekilde kullanılmasını ifade eder ve öğrencilerin kendi özgün çalışmalarını üretmelerini temel alır.
Bu amaçla Hisar Okulları Akademik Dürüstlük Politikamız, “Akademik Dürüstlük ve Yapay Zekâ” bölümünün eklenmesi ile güncellenmiştir.

Müfredat

Öğrencilerimizin bilgi ve iletişim kaynaklarını kullanırken eleştirebilen, ulaştığı bilgiyi değerlendirebilen, sanal ortamda yapılan davranışların etik sonuçlarını bilen, kişisel güvenlik önlemleri alırken, başkalarının da haklarına saygı duyan bireyler olmalarını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda uluslararası “dijital vatandaşlık” müfredatlarını derslerimize entegre etmekteyiz. Aşağıdaki bağlantılar aracılığı ile öğrencilerimiz ile paylaştığımız oryantasyon sunumlarına ulaşabilirsiniz.

Dijital Vatandaşlık ve Farkındalık Sunumu – İlkokul

Dijital Vatandaşlık ve Farkındalık Sunumu – Ortaokul

Dijital Vatandaşlık ve Farkındalık  Sunumu – Lise

Referanslar için buraya tıklayınız.

Q

POST CONTENT TEXT

2019 Mezunumuz Lara Yüzatlı’nın Yeni Single Çalışması Dijital Müzik Platformlarında Yerini Aldı

2019 Mezunumuz Lara Yüzatlı’nın Yeni Single Çalışması Dijital Müzik Platformlarında Yerini Aldı

2019 mezunumuz Lara Yüzatlı’nın sözü ve bestesi kendisine ait olan 2. single çalışması “Hold On” müzik platformlarında yerini aldı.

Columbia University Barnard College’ta müzik ve çift ana dal psikoloji okuyan Lara, “Introduction to Digital Music” dersinin projesi olarak başladığı çalışmada pek çok farklı melodiyi bir araya getirerek dinleyiciye yeni ve deneysel bir müzik bir türü sunuyor.

Kariyerine müzik alanında devam etmek isteyen mezunumuzun 2019 yılında çıkardığı ilk single çalışması “Close Your Eyes” müzik platformlarında 1 milyon kez dinlenmişti.

Mezunumuzu kutluyor, müzik yolculuğunu heyecan ve ilgiyle takip ediyoruz.

2011 Mezunumuz Siber Güvenlik Seminerinde Öğrencilerimizle Buluştu

2011 Mezunumuz Siber Güvenlik Seminerinde Öğrencilerimizle Buluştu

“Siber Güvenlik Farkındalık Ayı” kapsamında 8. Sınıf öğrencilerimize yönelik düzenlenen seminerde konuğumuz 2011 mezunumuz Eren Buyru oldu. Özel bir firmada “Siber Güvenlik Uzmanı” olarak çalışan Eren, dijital ortamda güvenli kalmanın yolları ve bilişim suçları ile ilgili değerli paylaşımlarda bulundu ve öğrencilerimizin sorularını yanıtladı.

Sevgili mezunumuza katılımı için çok teşekkür ediyoruz.

Mezunumuz Ahmet Cem Karadeniz Columbia Mühendislik Okulunu 1.lik Derecesi ile Bitiren ilk Türk Öğrenci Oldu

Mezunumuz Ahmet Cem Karadeniz Columbia Mühendislik Okulunu 1.lik Derecesi ile Bitiren ilk Türk Öğrenci Oldu

2018 yılında Hisar Lisesinden üçüncülük derecesi ile mezun olan Ahmet Cem Karadeniz üniversite eğitimine devam ettiği Columbia Üniversitesi Mühendislik Okulunu birincilikle bitiren ilk Türk öğrenci oldu.

Atatürk ve Hisar Okulları rozeti ile Columbia Üniversitesi mezuniyet töreninde konuşma yapan; birincilik derecesi yanı sıra Mühendislik Okulu’nun en yüksek onuru olan ve okul birincisine takdim edilen Illig madalyasını, etik, ahlaki ve eşitlikçi girişimlerde bulunan öğrencilere verilen Principled Action King’s Crown Leadership Excellence ödülünü ve Makine mühendisliği departmanının en prestijli iki ödülünden biri olan William A. Hadley ödülünü alan Ahmet Cem’in ismi departmanın duvarına asıldı.

New York’ta “BofA Securities”te çalışmaya başlayan mezunumuzun ilham verici akademi ve kariyer yolculuğu Hürriyet Gazetesi’nde Nuran Çakmakçı’nın köşesinde de yer buldu.

Sevgili mezunumuz Ahmet Cem Karadeniz ile gurur duyuyor, yürekten kutluyoruz.

2022 Sınıfımızı Görkemli Bir Mezuniyet Töreni İle Yeni Hayatlarına Uğurladık

2022 Sınıfımızı Görkemli Bir Mezuniyet Töreni İle Yeni Hayatlarına Uğurladık

2022 Sınıfı öğrencilerimiz için düzenlediğimiz mezuniyet törenimiz 21 Haziran 2022 Salı günü Kültür Merkezi Atatürk Salonunda gerçekleşti. Okul yöneticilerimiz, Hisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti üyelerimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm velilerimizle bir arada olmanın heyecanını yaşadığımız görkemli törende 2022 Sınıfı öğrencilerimizi gururla yeni Üniversite hayatlarına uğurladık.

Eş zamanlı olarak Okulumuzun YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan Lise 12. Sınıflar Mezuniyet Törenimizi aşağıdaki link üzerinden seyredebilirsiniz. 2022 mezunlarımıza çıktıkları bu yepyeni ve heyecanlı yolda başarılar diliyoruz!

2022 Sınıfımız Yurtdışı Kabul Sonuçları ile Gururlandırdı

2022 Sınıfımız Yurtdışı Kabul Sonuçları ile Gururlandırdı

Öğrencilerimizin dünyanın önde gelen yurtdışı üniversitelerinden aldığı kabullerle gurur duyduk! Stanford, Northwestern, Columbia, Exeter, Bocconi, NYU, University of Michigan ve Carnegie Mellon gibi prestijli üniversitelerden kabul alarak büyük başarı gösteren 2022 Sınıfımızı kutluyoruz!

Tüm listeyi görüntülemek için lütfen tıklayın.

2022 Sınıfımızın Yurtdışı Üniversite Kabulleri Belli Oldu

2022 Sınıfımızın Yurtdışı Üniversite Kabulleri Belli Oldu

Öğrencilerimizin dünyanın önde gelen yurtdışı üniversitelerinden aldığı kabullerle gurur duyduk! Stanford, Northwestern, Columbia, Exeter, Bocconi, NYU, University of Michigan ve Carnegie Mellon gibi prestijli üniversitelerden kabul alarak büyük başarı gösteren 2022 Sınıfımızı kutluyoruz!

*Bu liste öğrencilerimizin kabul aldığı Üniversite listesinin yalnızca bir bölümünü göstermektedir.