Akademik Merkezler

Hisar Okulları olarak,  eğitim-öğretim ve toplumsal fayda yaratma misyonlarımız çerçevesinde; tüm dünyada benzersiz bir dönüşümden geçmekte olan eğitim sisteminin giderek karmaşıklaşan sorunlarını çözmek üzere, farklı alanlarda katkıda bulunma sorumluluğunu hissetmekteyiz. Bu sorumluluğu yerine getirmenin ancak çoklu disiplinlerde işbirliğine dayalı yaklaşımlarla mümkün olabileceğine inanmaktayız. 

Okulumuz bünyesine pek çok alanda faaliyet göstermekte olan Akademik Merkezlerimiz, Okulumuzun eğitim-öğretim, araştırma ve sosyal fayda misyonlarını ve bu alanlardaki faaliyetlerini desteklemek üzere kurulmuştur:

Bilişim Stratejileri Merkezi
İnovasyon Merkezi
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Merkezi
Profesyonel Öğrenme Merkezi
Kariyer Merkezi
Yazma Becerileri Merkezi
Kütüphane

Akademik Kadromuz, profesyonel işbirliklikler  ve öğrencilerimizin yoğun çabaları ile çalışmalarını sürdürmekte olan Merkezlerimiz ve faaliyeleri hakkında detaylı bilgilere bu bölümden ulaşabilirsiniz.